SAFe - skálázott agilis

HU EN

SAFe minősítések

A SAFe 2011-ben indult és az egyik vezető skálázott agilis módszertan a piacon. Jelenleg a USA Fortune100 cégből 70 SAFe-t használ. Ezek a cégek komoly produktivitás és munkavállalói elégedettség-növekedés, gyorsabb piacra jutás illetve javuló minőségről számolnak be.
A tervezhetőség – ami általánosságban a nagyvállalatok legfájóbb ellenérve az agilissal szemben – sem csorbul. Emiatt a SAFe szakemberek iránti igény folyamatosan növekszik (a tanúsítvánnyal rendelkezők száma már 500.000 felett van). A keretrendszer folyamatosan fejlődik, a SAFe 6.0 2022-től elérhető.

A nagyvállalatok kihívásai

Napjainkban minden vállalat, iparágtól függetlenül IT megoldásokon keresztül tudja termékét, szolgáltatásait fejleszteni. Legyen szó a biztosítási, banki, távközlési vagy akár az energia szektorról – a termékek fejlesztése egy IT fejlesztésen átívelően fog megvalósulni. Egyre több komponens válik virtuálissá, a vállalati támogató CRM, ERP rendszereken át a webes önkiszolgáló portálokig. A változás mértéke és sebessége felgyorsult, a túlélés záloga a gyors reagálás, valamint a megfelelő szintű digitális élmény nyújtása. Az Agilis gondolkodásmód ebben a környezetben jobb megoldást nyújt, mint a prediktív tervezés.
A nagyvállalatok számára az átállás komoly kihívást jelent: a szervezeti kultúra, a nagy méret (több száz fő), különböző pénzügyi és prediktív projekttervezési eszközök Akadályozhatják az áttörést. Ennek áthidalására a 2010-es évektől több skálázott módszertan jött létre.
Napjainkban minden vállalat, iparágtól függetlenül IT megoldásokon keresztül tudja termékét, szolgáltatásait fejleszteni. Legyen szó a biztosítási, banki, távközlési vagy akár az energia szektorról – a termékek fejlesztése egy IT fejlesztésen átívelően fog megvalósulni. Egyre több komponens válik virtuálissá, a vállalati támogató CRM, ERP rendszereken át a webes önkiszolgáló portálokig. A változás mértéke és sebessége felgyorsult, a túlélés záloga a gyors reagálás, valamint a megfelelő szintű digitális élmény nyújtása. Az Agilis gondolkodásmód ebben a környezetben jobb megoldást nyújt, mint a prediktív tervezés.
A nagyvállalatok számára az átállás komoly kihívást jelent: a szervezeti kultúra, a nagy méret (több száz fő), különböző pénzügyi és prediktív projekttervezési eszközök Akadályozhatják az áttörést. Ennek áthidalására a 2010-es évektől több skálázott módszertan jött létre.

Hogyan működik?

A SAFe áttekintő ábrája elérhető itt.
Az egyik fő koncepciója az ART – Agile Release Train. Ez a kereszt-funkcionális, önszerveződő csapat 50-125 főből áll, és egy meghatározott üzleti és technológiai érték, értékfolyam köré van szervezve. Több kisebb, 5-11 fős agilis csapatból áll, alapvetően Scrum, XP és Kanban módszerek szerint folyik a napi munka. 2 hetes ciklusú fejlesztés, folyamatos leszállítás (DevOps) és igény szerinti Release-ek során szállít a csapat. A tervezés az egész ART-ra, 3-4 hónapos ciklusra történik, a csapat erre az intervallumra tesz vállalást. 
Az ART segítségével az összes csapat a közösen meghatározott terv szerint szállít (különös figyelmet szentelve az egymástól való függőségeknek), folyamatosan integrál és 2 hetente demonstrálja az előrehaladást. Az ART végén értékelik az egész ciklust, és egy ART Demo-n mutatják be a leszállított, működő, értéket jelentő funkciókat. Ennek köszönhetően válik a nagyvállalati menedzsment számára is értelmezhető módon előre jelezhetővé az Agilis fejlesztés.

A SAFe rugalmasan alakítható a csupán egy ART-től (Essential SAFe) a több ART-t felölelő Solution-ön át a számos Solution-t felölelő több ezer fős szervezetekig (Full SAFe).
A SAFe új kapukat nyit a professzionális fejlődés és a karriertervezés mentén is. A szerepkör alapú tanterv és tanúsítvány egy roadmap-et nyújt a kezdő szinttől a professzionális szakértőig.

A különböző SAFe tréningekről

SA – SAFe Agilist 


Ezen a kétnapos kurzuson a résztvevők elsajátítják a szükséges tudást, hogy megértsék a Lean-Agilis SAFe keretrendszert, és eszerint képessé váljanak irányítani az agilis szervezést, fejlesz-tést, termék menedzsmentet és a DevOps-ot.
A program része a SAFe keretrendszeren túl az Agilis alapelvek megismerése is. A résztvevők megtanulják, hogyan szervezzék az érték köré a termékfunkciókat, és hogyan határozzák meg azok leszállítási sorrendjét, prioritását. Megértik a vevőközpontú gondolkodásmód szükséges-ségét, ami elengedhetetlen az agilis befogadásához. Megtapasztalnak egy szimulált PI tervezést is, melyen lehetőség van saját téma, saját aktuális feladatok beültetésére is. Végül átfogó képet kapnak a Lean Portfólió Menedzsment működéséről, mely összevetésre kerül a jelenlegi szer-vezeti működésükkel. A résztvevők a kurzus elvégzése után SAFe Agilist (SA) vizsgát tehetnek, melynek sikeres teljesítése után bizonyítványt és digitális jelvényt kapnak.
 

POPM – SAFe Product Owner / Product Manager


Ezen a kétnapos kurzuson a résztvevők elsajátítják azt, hogy a PO szerepkörben hogyan tudnak hatékonyan dolgozni és teljesíteni, az ART (Agile Release Train) időszakos szállítása (Product Increment) segítségével.
A résztvevők gyakorolják a nagyobb célkitűzések (epic) lebontását kisebb egységekre (story), a csapat Backlogok folyamatos karbantartását, priorizálását, valamint az iterációk és a Program Increment-ek tervezését.
Megismerkednek a DevOps kultúrával, és a folyamatos szállítás számukra fontos elemeivel, az érték-realizálás, élesítés, release-ok lehetőségeivel. Végül a folyamatos fejlődés, a tanulságok visszacsatolása, a javító változtatások alkalmazása is napirendre kerül. A résztvevők a kurzus elvégzése után SAFe Product Owner / Product Manager (POPM) vizsgát tehetnek, melynek sikeres teljesítése után bizonyítványt és digitális jelvény kapnak.

SSM – SAFe Scrum Master


Ezen a kétnapos kurzuson a résztvevők elsajátítják azt, hogy az SM szerepkörben hogyan tudnak hatékonyan dolgozni és teljesíteni.  A csapatszintű Scrum-on túlmenően itt a nagyválla-lati környezet kontextusában ismerik meg a szerepkört. Megtanulják a sikeres PI (Product Increment) tervezést és leszállítást, és áttekintő ismeretekhez jutnak a SAFe szervezet összes szintjére vonatkozóan. Ez magába foglalja a skálázott agilitás alapjait, a Scrum műkö¬dését nagyvállalati szinten és az iteráció-tervezést is.
A részvevők megtanulják, hogyan válhatnak támogató vezetővé (servant leader), hogyan támogassák a csapatot, hogy elérjék velük a legmagasabb teljesítményt – így járulva hozzá a vállalati szintű értékek létrhozásához. A résztvevők a kurzus elvégzése után SAFe Scrum Master (SSM) vizsgát tehetnek, melynek sikeres teljesítése után bizonyítványt és digitális jelvény kapnak.
 

SP – SAFe a csapatok számára


Ezen a kurzuson a résztvevők elsajátíthatják azokat a készségeket, amelyek segítségével más csapatokkal hatékonyan együttműködve sikeresen tudnak szállítani SAFe környezetben. A cél az ART (Agile Release Train) koncepció teljes áttekintése, megértése, valamint az XP, Kanban, Scrum metodológiák hatékony kiválasztásának és alkalmazásának megtanulása. A kurzus eleme a story-k, feladatok megalkotása, azok hatékony lebontása, az iterációk tervezése és szállítása. A folyamatos fejlődés, a tanulságok visszacsatolása, az akadályok felismerése és javító változtatások alkalmazása is napirendre kerül. A résztvevők a kurzus elvégzése után SAFe Practicioner (SP)  vizsgát tehetnek, melynek sikeres teljesítése után bizonyítványt és digitális jelvény kapnak.

További szintek
Igény esetén további haladó kurzusok is elérhetőek, mint pl.: Advanced Scrum Master, DevOps és Portfolio Manager.