Tartalom

HU EN

TartalomTartalom

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

BEVEZETÉS


A szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson. A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak. Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.
 

SZOLGÁLTATÓ, ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE


Üzemeltető: PROJECON Projekt Tanácsadó Kft..
Székhely: 1047 Budapest, Wolfner utca 6. 5. emelet 502.
Adószám: 22743563-2-43