Oktatásfejlesztés, kapcsolódó K+F tevékenységek és innovációk

HU EN

Projektalapú tanulás

A projektalapú tanulás (vagy projektmódszer) nem újkeletű az oktatásban, napjainkban azonban egyre időszerűbbé és fontosabbá válik. Olyan fontos kompetenciák fejlődését támogatja, mint amilyen a kommunikáció, együttműködés, kritikus gondolkodás, problémamegoldás, kreativitás és innováció. A projektekben történő közreműködés képessége, valamint kisebb-nagyobb projektek vezetése egyre nagyobb szerepet kap nemcsak a munkahelyeken, hanem a magánszférában is. Kapcsolódó anyagok találhatók honlapunkon a letölthető Publikációk között.

A projektalapú tanulás támogatása érdekében kezdeményeztük az MPT Projektpedagógiai Szakosztály létrehozását.

Középiskolai Diákprojektverseny

A verseny nonprofit kezdeményezés, amelyet a PROJECON rendez a közreműködő szakmai szervezetek és vállalati szponzorok támogatásával. A versenybe középiskolás projektcsapatok általuk megvalósított saját projekttel nevezhetnek. A diákprojektek célja értékteremtés a szűkebb vagy tágabb környezet számára, bármilyen szabadon választható projektötlet megvalósítása útján. Olyan projektek bemutatását várjuk, amelyek valamilyen probléma vagy nagyobb feladat megoldására, illetve valamilyen termék, kutatási eredmény, szolgáltatás, rendezvény vagy egyéb értékes, hasznos eredmény létrehozására irányulnak. A projekt kapcsolódhat egy vagy több tantárgyhoz, az iskolai élethez, vagy az 50 órás iskolai közösségi szolgálathoz, de lehet ezektől független is.

A diákprojektekhez számos projektötlet és további módszertani segítség található a verseny honlapjáról letölthető anyagokban.

 

Kutatás

Aktuális kutatási eredmények

Pálvölgyi, L. (2024). Effects of a career education classroom course on high school students' career management competencies and career orientation in Hungary. Hungarian Educational Research Journal

Pálvölgyi, L., & Horváth, L. (2023). An actor-container model of educational innovation diffusion. Journal of Adult Learning, Knowledge and Innovation

Pálvölgyi, L. (2023). Projektmenedzserek pályafejlődése - Hogyan válhatsz jó projektmenedzserré? Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület

Pálvölgyi, L. (2022). Gimnazisták pályaválasztási bizonytalansága. Magyar Pedagógia

Pálvölgyi, L. (2020). Összetett képességek mérése: Dilemmák és megközelítések. Magyar Pedagógia